Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Agenda

2018
 

6 februari 2018 Studiegroepbijeenkomst financiële kengetallen      
19 april 2018 Studiegroepbijeenkomst graslandmanagement en beweiden

27 september 2018      
 
Agrarische Schouw   
Locatie Joure
 

2017
2 maart 2017      
7 maart 2017
16 maart 2017
28 maart 2017
12 april 2017
20 september 2017

28 september 2017


30 september 2017

16 november 2017


7 december 2017

12 december 2017

13 december 2017
14 december 2017
19 december 2017
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst biologysk buorkjen

Agrarische Schouw
Locatie Joure

Van Balen kaatspartij

Incompany cursus van Component Agro 
gehouden door Teus Kool

Studiegroepbijeenkomst Financiële kengetallen

Cursus Agro fiscale actualiteiten onder leiding van Pieter Seegers

Studiegroepbijeenkomst Financiële kengetallen
Studiegroepbijeenkomst Financiële kengetallen
Studiegroepbijeenkomst Financiële kengetallen
 
2016
15 november 2016
22 november 2016
24 november 2016
29 november 2016
1 december 2016

22 september 2016


30 maart 2016     
     
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst diergezondheid en voederefficiëntie

Agrarische schouw
Locatie: Joure

Studiegroepbijeenkomst Kringloopwijzer 2016 
 Externe spreker: dhr. A.J. de Boer (3D Agro Advies)
   
 

2015
 
17 maart 2015

24 maart 2015

24 september 2015

 
Voorlichting VVB Rauwerderhem
Upload: presentatie VVB Rauwerderhem
Studiegroepbijeenkomst Kringloopwijzer 2015
Externe spreker: dhr S. de Leeuw van PPP Agro Advies
Agrarische Schouw
Locatie: Joure      
                                                                  
18 november 2015
25 november 2015
2 december 2015
7 december 2015
9 december 2015

14 december 2015


 
Studiegroepbijeenkomst Arbeidsefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst Arbeidsefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst Arbeidsefficiëntie
Studiegroepbijeenkomst Financiële Analyse
Studiegroepbijeenkomst Financiële Analyse

Informatiebijeenkomst grondgebondenheid,
fosfaatrechten en PAS

 

 2014 
 

6 februari 2014


 
Regiobijeenkomst in samenwerking met Admin Agras, verzorgt door Henk
Westerhof, werkzaam bij Component Agro B.V., omtrent de veranderingen in de wet- 
en regelgeving en de kansen die dit oplevert voor agrariërs.
Opgave via mail naar: info@vanbalenboekhoudburo.nl
18 september 2014

25 september 2014

10 november 2014
Workshop 'De sprong naar een eigen bedrijf' (in samenwerking met Abn Amro)
Locatie: It Heidenskip
Agrarische schouw
Locatie: Joure
Studiegroep 1 
17 november 2014 Studiegroep 2
24 november 2014
27 november 2014 
& 3 december 2014


 
Studiegroep 3 
Actualiteitenavond, verzorgd door Henk Westerhof, werkzaam bij Component Agro
Onderwerpen die aan bod komen:
- Van toeslagrechten naar betalingsrechten
- Mestbeleid, wetsvoorstel 2015
- PAS
 

2013
 
4 april 2013

 
Studiegroep verzorgd door Henk Westerhof, werkzaam bij Component Agro B.V.,
omtrent nieuwe bedrijfstoeslagregeling, opslag kuilvoer, meststoffenwet en
de Kringloopwijzer. 
13 november 2013
 
Voorlichting Agrarische Vrouwen Kollumerland met het onderwerp 'Hoe lees je een
boekhoudrapport?'.
14 november 2013 Studiegroep analyse bedrijfseconomische kengetallen.
19 november 2013 Studiegroep analyse bedrijfseconomische kengetallen.
26 november 2013 Studiegroep analyse bedrijfseconomische kengetallen.
3 december 2013
 
Informatieve avond verzorgd door Gerjan Hilhorst, projectleider Koeien & Kansen,
omtrent de Kringloopwijzer.
9 december 2013
 
Voorlichting VVB Hennaarderadeel Kringloopwijzer en bedrijfseconomische cijfers.
Locatie: Noflik Bergsma te Easterein
   

Onze diensten

  • Jaarcijfers
  • Loonadministratie
  • Belastingaangifte
  • Fiscale- en juridische adviezen
  • Mestboekhouding
  • Ondernemersplan
  • Bedrijfsoverdrachten
  • Studiegroepen
  • Cursussen