Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Ons team

Maak kennis met de mensen achter Van Balen Boekhoudburo

Watse van Balen 06 - 53 76 29 99
Bertha Faber - Wiersma 06 - 13 32 03 05
Wies Brunner 06 - 47 07 67 89
Jan Yme Visser 06 - 12 41 84 97
Jacky Tuinier 06 - 82 62 00 49
Roelof van der Veen 06 - 83 34 03 20
Tycho van Elst 06 - 10 45 83 14
Jellie de Groot 06 - 19 61 90 43

Janet de Jong - Dijkstra
Femmi Boonstra - Dijkstra
Oege Piet van der Weij
Hilde van der Schaar
Nynke de Wit - Fopma
Marjan van der Meij 
Arjen Wynia
Meinze Feenstra
Anja van der Weide
Rixt Bierma
Bettina Stellingwerf

Onze diensten

  • Jaarcijfers
  • Loonadministratie
  • Belastingaangifte
  • Fiscale- en juridische adviezen
  • Mestboekhouding
  • Ondernemersplan
  • Bedrijfsoverdrachten
  • Studiegroepen
  • Cursussen