Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Aandachtspunten fosfaatplanning

Maakt u gebruik van de fosfaatplanner in CRV? Dan vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wij signaleren dat het niet altijd helder is op welke gegevens de fosfaatplanning is gebaseerd. Aangezien het einde van het jaar nadert en u op dit moment nog kunt sturen door bijvoorbeeld aan- of verkoop of (ver)leasen van fosfaatrechten, informeren we u hierover:
  • Melkproductie per koe; advies is om de geleverde melk vanaf 1 januari tot heden bij de fabriek te checken en een schatting te maken van de nog te leveren melk. Deze totale verwachte productie in 2018 delen door het gemiddeld aantal melkkoeien. Zit de productie per koe op de grens van een staffel? Wees dan extra alert. Dit resulteert vaak in tientallen kilogrammen meer/minder fosfaatproductie.
  • Aantallen stuks vee; vult u bij ‘afvoer dieren’ een aantal stuks in, dan wordt de afvoer halverwege de betreffende maand meegenomen. Om het aantal exact te kunnen berekenen, dan is de afvoerdatum van belang. Tel dan het aantal dagen dat het dier aanwezig is. 
Overschrijding fosfaatrechten? Kans op boete en dagplafond
De fosfaatproductie van melk- en jongvee mag niet meer zijn dan de beschikbare fosfaatrechten. Is dit wel het geval? Dan is er bij controle sprake van een economisch delict. Van belang is of er sprake is van opzet of slechts een overtreding. In het meest negatieve scenario betekent dit een gevangenisstraf of een boete van maximaal € 83.000 vermeerderd met het financieel voordeel dat een veehouder heeft gehad ten opzichte van een andere veehouder die zich wel aan de wetgeving houdt. Daarnaast kan vanaf 2019 een dagplafond opgelegd worden. Dan mag er het hele jaar door geen enkele dag meer melkvee aanwezig zijn dan gemiddeld op basis van het aantal fosfaatrechten kan worden gehouden.
 
Afgevoerde dieren op 2 juli 2015 tellen wel mee
Heeft u op 2 juli 2015 dieren afgevoerd? Dan heeft RVO deze dieren niet meegeteld bij het vaststellen van de beschikking fosfaatrechten. Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld dat uitgegaan moet worden van het aantal dieren dat op ‘enig moment op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden’. Heeft u nog een bezwaar- of beroepsprocedure lopen? Dan kan deze uitspraak meegenomen worden. Is de bezwaartermijn op de beschikking reeds verstreken, dan kan verzocht worden om een ambtshalve herziening. De kans op succes is waarschijnlijk gering.
 
Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw adviseur.

 

Meer berichten