Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Aanslag onroerendzaakbelasting

Rond deze periode ontvangt u de aanslag onroerendzaakbelasting van uw gemeente. Voor het opstellen van de jaarrekening hebben wij een specificatie van de WOZ-waarde nodig. Wilt u deze opvragen bij de gemeente en inleveren bij uw boekhouding? Ons advies is om de waarden van de onroerende zaken te controleren. Zijn ze niet realistisch? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Er zijn adviesbureaus die gratis bezwaar maken. Als het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente de kosten. Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, betaalt het bureau dat bezwaar maakt zelf de kosten (no cure no pay).
 
Ondernemersfonds terugvragen
In een aantal gemeenten betalen ondernemers een opslag aan de gemeente voor het ondernemersfonds. Agrarische bedrijven kunnen deze opslag terugvragen (retributie). Hiervoor heeft u onder andere het aanslagnummer van de WOZ-beschikking nodig. Informeer bij uw gemeente of u betaalt voor het ondernemersfonds.
 
Let op bij terugvragen:
Indien u zowel eigenaar als gebruiker bent van de gebouwen, dient u het formulier tweemaal in te vullen: zowel voor het eigenaarsgedeelte als voor het gebruikersgedeelte.
De eigenaren van niet-woningen betalen € 33,- per € 100.000,- WOZ-waarde en de gebruikers van niet-woningen betalen € 27,- per € 100.000,- WOZ-waarde. In totaal bedraagt de retributie dan € 60,- per € 100.000,-. Retributie kan alleen worden aangevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd.
 

Meer berichten