Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Specificatie WOZ-waarde en teruggave ondernemersfonds

Begin dit jaar heeft u de aanslag onroerendzaakbelasting van uw gemeente ontvangen. Hierop staat de WOZ-waarde van uw bedrijf vermeld. Voor het opstellen van de jaarrekening hebben wij een specificatie van deze WOZ-waarde nodig. Wilt u deze opvragen bij de gemeente en inleveren bij uw boekhouding?
 

Ondernemersfonds terugvragen

In een aantal gemeenten betalen ondernemers een opslag aan de gemeente voor het ondernemersfonds. Agrarische bedrijven kunnen deze opslag terugvragen (retributie). Hiervoor heeft u onder andere het aanslagnummer van de WOZ-beschikking nodig. Bij ons zijn de volgende gemeenten bekend waarbij dit speelt: Mogelijk is dit ook van toepassing in uw gemeente. Informeer bij de gemeente zelf of kijk op de website.
 

Let op bij terugvragen:

Indien u zowel eigenaar als gebruiker bent van de gebouwen, dient u het formulier tweemaal in te vullen: zowel voor het eigenaarsgedeelte als voor het gebruikersgedeelte. Retributie kan alleen worden aangevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd.

Meer berichten