Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Compensatie rentederivaat (SWAP)

Heeft u een rentederivaat (SWAP) bij uw bank afgesloten? Dan vragen wij uw aandacht voor het volgende. De AFM heeft vastgesteld dat verschillende banken ondernemers onvoldoende voorgelicht hebben over rentederivaten. Hiervoor is een herstelkader opgesteld. Dit kader bepaalt hoe herbeoordelingen van rentederivaten en eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd. Op basis hiervan krijgt u binnenkort een voorstel van uw bank voor compensatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde brochure ‘Samenvatting herstelkader rentederivaten’.
 
Compensatie
De compensatie bestaat uit één of meer van de volgende elementen:
  • Rentederivaten met technische gebreken worden hersteld en gecompenseerd.
  • Coulancevergoeding: de vergoeding bedraagt maximaal 20% van de rente die per saldo onder een rentederivaat is betaald en naar verwachting nog zal worden betaald.De hoogte van deze coulancevergoeding is gemaximeerd op € 100.000.
  • Gestructureerde, complexe (exotische) derivaten worden gecorrigeerd.
  • Vergoeding van onverwachte verhoging van renteopslagen op de financieringen die door een swap worden afgedekt. 
Hogere compensatie mogelijk?
Onlangs hebben wij overleg gehad met een advocate die gespecialiseerd is in financiële producten en met name rentederivaten. Zij geeft aan dat het van belang is om voorbereid te zijn op het voorstel dat u ontvangt van de bank. Zo kunt u straks een weloverwogen beslissing nemen om het voorstel al dan niet te accepteren en discussiepunten inzichtelijk te krijgen die eventueel kunnen leiden tot een hogere uitkomst. Als u het voorstel accepteert, dan wordt het dossier gesloten. U kunt dan geen verdere stappen meer nemen tegen de bank.
 
Zo snel mogelijk dossier opvragen
Wilt u laten onderzoeken welke gevolgen het Herstelkader voor uw dossier heeft? Dan is het van belang zo spoedig mogelijk alle stukken omtrent het renteswapdossier op te vragen. Wij hebben een voorbeeldbrief waarmee u deze stukken op kunt vragen. Vervolgstap is dat de advocate een ‘quickscan’ maakt van uw dossier. Naast onze kosten bedraagt het tarief voor de quickscan € 450 excl. btw. Dit is om in te schatten welke gevolgen het herstelkader in hoofdlijnen voor uw dossier heeft, waaronder discussiepunten die kunnen leiden tot een hogere uitkomst. Bij deze quickscan is uitdrukkelijk geen uitgebreide bestudering van alle stukken en berekening van de te verwachten vergoeding inbegrepen. De uitkomst van de quickscan en de verdere mogelijkheden die afhankelijk zijn van uw dossier worden met u besproken. 
 

Meer berichten