Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Btw terugvragen in juiste kwartaal

Zit u in de BTW-regeling? Dan vragen we uw aandacht voor het volgende. De Belastingdienst heeft geconstateerd dat de BTW niet altijd over het juiste kwartaal wordt teruggevraagd.  De regel is: de factuurdatum bepaalt in welk kwartaal de BTW wordt teruggevraagd. In de praktijk komt het voor dat de BTW-boekhouding ingeleverd wordt zonder de nog te betalen facturen. Deze BTW dient dus wel gelijk teruggevraagd te worden. Bijkomend voordeel: u ontvangt de BTW een kwartaal eerder van de Belastingdienst.
 
Bovenstaande geldt ook als u zelf facturen verstuurt. De datum van de factuur is bepalend voor de periode waarin u de BTW moet afdragen.
 
De Belastingdienst heeft aangegeven hier extra op te controleren. Wij attenderen u hierop om eventueel boetes te voorkomen.
 

Meer berichten