Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Gecombineerde Opgave 2021

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Gecombineerde Opgave. Een belangrijke opgave, omdat diverse regelingen gerelateerd zijn aan de grond die u opgeeft bij RVO, onder andere de grondgebondenheidseis en de mestplaatsingsruimte. Ons advies: breng tijdig in beeld of u over voldoende grond beschikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u hier nog op anticiperen.
 
NIEUW: vanaf 2021 is er sprake van een nieuwe meetmethode om de fosfaatruimte te bepalen. Dankzij een overgangsregeling kunt u per perceel kiezen welke meetmethode voor u het gunstigst uitpakt:
 1. het oude PAL-/PW-getal
 2. het P-PAE-getal* in combinatie met PAL-getal
Doen wij uw Gecombineerde Opgave? Middels een programma rekenen wij per perceel door welke fosfaatindicator voor u het gunstigst is. Let op: grondmonsters na 31 december 2020 vallen niet onder de overgangsregeling. Advies: laat geen fosfaatruimte onbenut!
 
* Let op: P-PAE staat gelijk aan P-CaCl2 (eenheid: mg P/kg)
 

Andere aandachtspunten zijn:

 • Zijn alle grondanalyses nog geldig? Zo niet, dan zo spoedig mogelijk laten bemonsteren.
 • Is uw nummer bij Kamer van Koophandel gewijzigd? Regel zo spoedig mogelijk een nieuwe e-herkenning. Anders kunt u geen opgave doen!
 • Landbouw als hoofdactiviteit verplicht voor uitbetaling betalingsrechten => let op registratie bij Kamer van Koophandel
 • Is de landbouwtak een nevenactiviteit op uw bedrijf? Dan is een accountantsverklaring verplicht.
 • Huur/verhuur en ruil grond => overdracht betalingsrechten (uiterlijk 15 mei).
 • Heeft u meer grond dan betalingsrechten? Overweeg dan om betalingsrechten te kopen/huren. De prijzen zijn zo laag dat u dit gelijk terugverdient.
 • Vergroeningseisen (o.a. blijvend en tijdelijk grasland) => volgteelten
 • Fosfaatdifferentiatie
 • Stikstofdifferentiatie uiterlijk 15 mei indienen
 • Toeslag jonge landbouwers, Nationale Reserve en agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
 • Definitie natuurterrein
 • Uiterlijk 15 mei indienen bij RVO 

Hulp nodig? Uiterlijk 30 maart reactie

Wij kunnen u ondersteunen bij het invullen van de Gecombineerde Opgave (uurtarief € 77,50 excl. BTW). Wilt u gebruik maken van onze diensten, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 maart 2021 bericht van u. Hebben wij uw bemestingsplan en/of de Gecombineerde Opgave in 2020 opgesteld? Dan nemen wij zelf contact met u op.
 
Graag meenemen/aanleveren voor Gecombineerde Opgave:
 • Alleen als u ons niet heeft gemachtigd bij RVO: inlogcodes eHerkenning, TAN-codes, mobiele telefoon of de ‘token’.
 • Definitief bemestingsplan 2020 en prognose bemestingsplan 2021 inclusief de grondanalyses met bijbehorende perceelskaarten. Hebben wij uw bemestingsplan opgesteld? Dan hoeft u dit uiteraard niet mee te nemen.

Meer berichten