Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Raakt corona uw bedrijf? 4 tips

Wat kunt u doen als uw bedrijf in financiële problemen raakt door het coronavirus?
 • Werktijdverkorting aanvragen
  Heeft u personeel en ondervindt uw bedrijf schade* van het coronavirus? Dan kunt u besparen op loonkosten door werktijdverkorting toe te passen. U kunt hiervoor een ‘vergunning’ bij het UWV aanvragen. Het UWV vergoedt via een WW-uitkering de uren die uw personeel niet werkt gedurende de vergunningsperiode. De vergunning wordt verleend voor 6 weken en is maximaal 3 keer met 6 weken te verlengen.  Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met Nynke de Wit of Anja van der Weide.

  *Voorwaarde is dat er binnen uw bedrijf gedurende minimaal 2 en maximaal 24 weken tenminste 20% minder werk is voor uw personeel.
   
 • Bijstand voor ZZP’ers aanvragen
  Bent u ZZP’er en heeft u financiële problemen? Dan kunt u een beroep doen op de BBZ: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. U kunt dan in aanmerking komen voor een renteloze lening of een periodieke uitkering. Overigens is deze regeling ook beschikbaar als u financiële problemen heeft die geen verband hebben met het coronavirus.  
   
 • Beroep doen op Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf
  Vraagt uw bank om extra zekerheid voor uw financiering? Dan kunt u een beroep doen op de borgstellingsregeling van de overheid: Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB).
   
 • Uitstel van betaling voor belastingschulden aanvragen
  Een van de crisismaatregelen van het kabinet is dat u uitstel voor betaling kunt krijgen voor   loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Daarbij is een verklaring nodig dat de betalingsproblemen ontstaan zijn door het coronavirus. Nog een tip: vraag een verlaging van de voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst.

  Mogelijk stelt de overheid subsidie beschikbaar voor ondernemers die schade ondervinden van het coronavirus. Daarover is op dit moment niets bekend. 
Vragen over bovenstaande? Neem contact op met uw adviseur.
 

Meer berichten