Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Lukt drijfmest uitrijden IN de grond niet? Verdun met water en meld bij RVO

Rijdt u of uw loonwerker drijfmest uit op grond? Dan bent u verplicht de mest IN de grond uit te rijden. Op klei- en veengrond geldt een uitzondering. Op deze grond mag u mest OP de grond uitrijden MITS de mest met water verdund is. Dankzij deze regeling mag u nog steeds de sleepvoetbemester gebruiken.
Let wel op de volgende voorwaarden:
  • De mest wordt verdund uitgereden op klei- of veengrond. De verhouding is minimaal één deel water en 2 delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Bij controle kunt u dit laten zien.
  • U rijdt de mest in strookjes tussen het gras. Het gras wordt van tevoren opgelicht of zijdelings weggedrukt. De strookjes zijn niet meer dan 5 centimeter breed en de afstand tussen de strookjes is in elk geval 15 centimeter.
  • Het bemestingssysteem is tot aan de grond gesloten.
  • U dient een melding in bij RVO ieder jaar vóórdat u voor de eerste keer waterverdunde mest uitrijdt. Dit kan van 1 januari tot en met 31 augustus. 
Oók bij zodenbemesters of sleufkouters!
Een veelgehoorde uitspraak van boeren: ,,Mijn loonwerker beschikt over de juiste apparatuur, dus dat zit wel goed.’’ Maar let op: in de praktijk worden zodenbemesters of sleufkouters nogal eens zo afgesteld dat de mest ook OP de grond wordt aangewend. Ook dan bent u verplicht de mest met voldoende water te mengen en dit te melden bij RVO.
 
Meer informatie? Check de bijlage en deze link:https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/gebruiken-en-uitrijden/hoe-mest-uitrijden/mest-waterverdund-uitrijden  of neem contact op met uw adviseur.
 

Meer berichten