Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Fosfaatreductieregeling: wat nu?

De fosfaatreductieregeling 2017 raakt nagenoeg ieder melkveebedrijf. In een kort geding tegen deze regeling heeft de rechter op 4 mei 2017 enkele tientallen veehouders in het gelijk gesteld. Na deze uitspraak hebben diverse klanten ons gevraagd of zij wellicht ook als knelgeval aangemerkt kunnen worden. Wij hebben advocaat Peter Goumans van Hekkelmans Advocaten gevraagd om advies, omdat het voor ons niet gemakkelijk is hierover een standpunt in te nemen. De heer Goumans trad op als advocaat bij één van de kort gedingen op d.d. 4 mei 2017. Volgens hem biedt deze uitspraak alleen kansen voor bedrijven die vanaf de periode rond 2013 tot uiterlijk 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen gericht op groei zijn aangegaan en deze investering niet kunnen terugverdienen vanwege de fosfaatreductieregeling.
 
Wat nu?
De onzekerheid rondom het fosfaatreductieplan is nu alleen maar groter geworden. Het plan blijft vooralsnog in de huidige vorm bestaan. Alleen voor de deelnemers aan het kort geding is de regeling buiten werking gesteld. Echter, indien de Staat in hoger beroep in het gelijk wordt gesteld, geldt de regeling alsnog voor de gehele periode. Hierdoor lopen deze bedrijven nog steeds het risico op de hoge heffing indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Bedrijven in een vergelijkbare situatie kunnen overwegen om alsnog een kort geding te starten.
 
Overweegt u dit traject aan te gaan? Laat ons dit dan via de mail weten: nynke@vanbalenboekhoudburo.nl. Dan ontvangt u aanvullende informatie hierover. 
 

Meer berichten