Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Openstelling Jonge Landbouwers (JOLA) 2020

Op 7 december stellen de provincies de subsidieregeling Jonge Landbouwers (JOLA) 2020 open. Landbouwers jonger dan 41 jaar kunnen tot en met 12 februari 2021 een aanvraag indienen. Het subsidieplafond bedraagt net als in 2019 € 540.000,- euro.

Hoogte subsidie:

 • 30% van het investeringsbedrag.
 • Minimaal € 10.000,- en maximaal € 20.000,- euro. Bedragen beneden de € 10.000,- euro worden niet uitgekeerd.
 • Per aanvraag maximaal 3 investeringscategorieën.
 • Bij samenwerkingsverbanden met niet-Jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager.Het subsidie bedrag kan op 2 manieren worden vastgesteld:
  1. Het percentage Eigen Vermogen van de Jonge Landbouwers. Dit is alleen interessant als de Jonge Landbouwer in verhouding tot de andere vennoten een hoog percentage eigen vermogen heeft.
  2. Het aantal niet-jonge landbouwers
Bij deze keuze wordt het subsidiebedrag per niet-Jonge landbouwer verlaagd met 20%. Het aantal Jonge Landbouwers speelt geen rol. Het is niet verplicht om offertes bij de aanvraag toe te voegen. Een eigen begroting is voldoende.
 

Belangrijkste voorwaarden:

 • U bent op het moment van aanvragen niet ouder dan 40 jaar.
 • Er moet een vergunning aanwezig zijn voor het project.
 • U heeft een erkende opleiding doorlopen of 3 jaar werkervaring.
 • Als u in het verleden al eens gebruik heeft gemaakt van deze regeling, dan mag u niet meer meedoen.
 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de (gemiddeld) behaalde score aan de hand van de investeringslijst.
 • Na het indienen van de aanvraag mogen investeringsverplichtingen worden aangegaan. Het is wel op eigen risico, omdat de subsidie nog niet is verleend. 

Investeringscategorieën:

Zie bijlage voor de categorieën. Let op: de windmolen is voor de provincie Fryslân niet van toepassing.
Nieuw op de lijst in 2020:
 • Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen.
 • Kleine windturbine.
 • Duurzame opslag/bewaartechniek en koeling. 
Zie bijlage voor het openstellingsbesluit. Heeft u belangstelling voor de subsidieregeling? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Meer berichten