Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Vrijstelling zoogkoeienhouders

Fosfaatrechten verkocht, vrijstelling zoogkoeienhouder
Indien de veehouder gebruik wil maken van de vrijstellingsregeling voor de zoogkoeienhouderij moet hij alle initieel toegewezen fosfaatrechten inleveren. Indien de veehouder fosfaatrechten dient aan te kopen, let dan ook op dat de veehouder 10% extra fosfaatrechten zal moeten aankopen in verband met de afroming bij aankoop. De fosfaatrechten die worden ingeleverd, mogen reeds benutte rechten zijn.
 
Voorbeeld:
Veehouder krijgt een in zijn beschikking 1.036 kg fosfaatrechten toegekend. Op 9 februari 2018 verkoopt de veehouder 1.035,55 kg. Indien de veehouder mee wil doen met de vrijstellingsregeling voor de zoogkoeienhouderij moet hij 1.036 kg fosfaatrechten inleveren. De veehouder moet dus 1.035,55 kg netto aankopen. Indien de fosfaatrechten bij aankoop worden afgeroomd zal hij dus 10% extra rechten moeten aankopen (1.139,105 kg) om uiteindelijk 1.036 kg fosfaatrechten op naam te hebben om te laten vervallen bij aanmelding.
 
Aanmelden vóór 6 november of vóór 1 december
  • Een bedrijf die fosfaatrechten zijn toegekend dus via een beschikking, die moeten zich aanmelden vóór 6 november.
  • Een bedrijf die nooit fosfaatrechten zijn toegekend, die moet zich aanmelden vóór 1 december. 
Jaarlijks aanmelden
Een veehouder kan zich jaarlijks melden voor de vrijstellingsregeling afhankelijk van het feit of er fosfaatrechten moeten vervallen bepaald de aanmelddatum ( 6 november of 1 december). De aanvraag wordt gedaan in het jaar voorafgaand het jaar waarin van de vrijstelling gebruik wordt gemaakt.
 

Meer berichten