Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Gecombineerde Opgave 2023: NU in actie

We staan de komende periode voor een enorme taak om de jaarlijkse Gecombineerde Opgave voor 15 mei klaar te krijgen. Dit jaar kost de opgave extra tijd in verband met intekenen van landschapselementen (o.a. sloten: ook subsidiabele oppervlakte!), bufferstroken (deze hectares gaan af van mestplaatsingsruimte!) en invullen van eco-regelingen (extra premie (brons €60, zilver €100 of goud €200) bovenop basispremie à €220 per ha).


 
Hebben wij uw Gecombineerde Opgave vorig jaar ingediend? Dan gaan wij ervan uit dat wij ook dit jaar weer uw opgave verzorgen. Wij nemen binnenkort contact met u op. Wilt u geen gebruik maken van onze diensten, laat het dan uiterlijk woensdag 15 maart weten.

Heeft u vorig jaar zelf de Gecombineerde Opgave ingediend?
Advies: ga NU in actie. Kijk of het lukt om de percelen (incl. landschapselementen en bufferstroken) te registreren. Heeft u dit jaar advies (uurtarief €87,50) van ons nodig? Geef dit dan uiterlijk woensdag 15 maart via beantwoorden van deze mail bij ons aan. Aan de hand van de aantallen reacties maken wij een plan van aanpak hoe wij u kunnen ondersteunen. Mogelijk organiseren wij bijeenkomsten in groepsverband, omdat wij verwachten niet over voldoende capaciteit te beschikken voor individuele begeleiding.

Reageert u niet uiterlijk 15 maart op dit bericht, dan kunnen wij niet garanderen dat we u van dienst kunnen zijn.
 
 
  
 
Overige aandachtspunten:
 • Zijn alle grondanalyses nog geldig? Zo niet, dan zo spoedig mogelijk laten bemonsteren.
 • Is uw nummer bij Kamer van Koophandel gewijzigd? Regel zo spoedig mogelijk een nieuwe e-herkenning. Anders kunt u geen opgave doen! 
 • Landbouw als hoofdactiviteit verplicht voor uitbetaling GLB-premies => let op registratie bij Kamer van Koophandel
 • Is de landbouwtak een nevenactiviteit op uw bedrijf? Dan is een accountantsverklaring verplicht.
 • Fosfaatdifferentiatie; let op overgangsregeling fosfaatindicator! Zijn uw grondmonsters vóór 31 december 2020 gestoken? Dan kunt u dankzij een overgangsregeling kiezen welke fosfaatindicator het gunstigst voor u uitpakt:
  • het oude PAL-/PW-getal
  • het P-PAE-getal in combinatie met PAL-getal
 • Stikstofdifferentiatie uiterlijk 15 mei indienen
 • Vestigingssteun (jonge landbouwers)
 • Agrarisch natuurbeheer in combinatie met ecoregeling
 • Koppeling bemestingsplan 2022 en 2023 en fosfaatrechten 2022
 • Grondgebondenheid (minder mestplaatsingsruimte door bufferstroken)
 • Definitie natuurterrein 
Assistentie is welkom
Wij hebben al een aantal extra medewerkers aangesteld om ons de komende periode te helpen met het intekenen van de landschapselementen, maar meer hulp is zeer welkom. Kent u iemand in uw omgeving die mogelijk geschikt is en per direct beschikbaar (voorkeur minimaal 20 uur per week) om ons te ondersteunen? Dan horen wij het graag!
 

Meer berichten