Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Lichte toets

Bedrijven die vóór 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan en waarvan de groei voldoet aan de eisen omtrent Wet verantwoorde groei melkveehouderij (AMvB Grondgebondenheid en Mestverwerkingsplicht) zijn volgens de uitspraken van 9 en 16 augustus 2017 vrijgesteld van het fosfaatreductieplan, zodra zij de zogenaamde ‘lichte toets’ van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben doorstaan.
 
Voor welke bedrijven?
Er moet sprake zijn van een gelijke situatie als de bedrijven die zijn vrijgesteld bij de rechter. Ondernemers moeten daartoe vóór 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan en deze investeringen waren op 2 juli 2015 nog (deels)onbenut. Ook moet er sprake zijn van grondgebonden groei. Daarnaast kunnen bedrijven die vóór 2 juli 2015 biologisch of in omschakeling naar biologisch waren een beroep doen op de lichte toets.
 
Risico bedrijf toch niet vrijgesteld van het fosfaatreductieplan
Na een positieve beoordeling door RVO wordt de ingehouden heffingen teruggestort. U dient zich wel te realiseren dat de Staat hoger beroep heeft aangetekend bij het gerechtshof tegen de uitspraak van de rechtbank inhoudende dat dit soort bedrijven zijn vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Deze zitting staat gepland voor 18 september 2017. De datum van uitspraak is nog niet bekend. Het gerechtshof kan tot een ander oordeel komen dan de rechtbank. Er moet dus rekening worden gehouden met het risico dat de heffingen dan alsnog moeten worden betaald.
 
Bezwaar tegen opgelegde heffingen
Indien u een lichte toets overweegt, is het belangrijk dat er tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen de opgelegde heffingen. De bezwaartermijn is binnen zes weken na de opgelegde heffing.
 
Wat nu?
Overweegt u een verzoek in te dienen voor de lichte toets bij RVO en wilt u dit door ons laten verzorgen? Laat ons dit dan via de mail weten: josien@vanbalenboekhoudburo.nl. U ontvangt dan een mail met aanvullende informatie over de lichte toets. 
 

Meer berichten