Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Wijzigingen voor de zzp’er en werkgever

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA)           
Zoals u waarschijnlijk wel heeft meekregen is er veel onduidelijkheid omtrent de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA). Deze wet is vanaf 1 mei 2016, ter vervanging van de verklaring arbeidsrelatie (VAR), in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Achteraf blijkt dat deze wet veel onrust heeft gebracht bij zowel de zzp’er als hun opdrachtgevers.
 
In het nieuwe regeerakkoord (gepubliceerd op 10 oktober jl.) staat dat de Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet die meer zekerheid moet bieden aan de zzp’er en zijn opdrachtgever. Deze nieuwe wet deelt de zzp’er in drie groepen:
 
Laag tarief: dienstbetrekking
Er is sprake van een dienstbetrekking wanneer de zzp’er minder dan € 18,- per uur verdient, hij wordt ingehuurd voor reguliere bedrijfsactiviteiten én dit langer doet dan drie maanden.
 
Midden tarief: opdrachtgeversverklaring
Voor de zzp’ers die een tarief hanteren tussen de € 18,- (laag tarief) en € 75,- (hoog tarief) geldt straks een opdrachtsgeversverklaring. Deze verklaring dient door de opdrachtgever ingevuld te worden via een webmodule. De opdrachtgeversverklaring geeft beide partijen vooraf duidelijkheid en zekerheid.
 
Hoog tarief: opt-out
Wanneer de zzp’er meer dan circa € 75,- per uur verdient, hij geen reguliere bedrijfsactiviteiten verricht én zijn overeenkomst korter is dan een jaar, is er een mogelijkheid om zelf te kiezen voor géén dienstbetrekking.
 
Wat nu?
Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat de nieuwe wet in werking treedt. Ons advies is om zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande modelovereenkomsten (te vinden via de website van de belastingdienst) en om af te wachten waar de wetgever mee komt. Wij zullen u hierover op de hoogte houden.

Verlaging leeftijd wettelijk minimumloon (WML)
Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon (WML). Dit is het loon wat de  werknemer minimaal moet ontvangen wanneer hij voor u werkt. Naast het reguliere wettelijk minimumloon, geldt voor werknemers onder de 22 jaar het wettelijk minimumjeugdloon. Dit jeugdloon is een vast percentage van het WML. Vanaf 2017 t/m 2019 wordt de leeftijd  van het wettelijk minimumloon (WML) in stappen verlaagd naar de leeftijd van 21 jaar. Daarnaast wordt het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar geleidelijk verhoogd. Let op: het wettelijk minimumjeugdloon geldt uiteindelijk alleen nog voor werknemers met de leeftijd van 15 t/m 20 jaar. 
 
Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers recht op een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag inkomen, het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV). Het voordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000,- per werknemer per jaar. De tegemoetkoming hoeft u niet aan te vragen en wordt op basis van de door ons ingediende aangifte loonheffingen automatisch door de Belastingdienst aan u als werkgever uitgekeerd. 
 
Ketenregeling (wanneer heeft de werknemer recht op een vast contract?)
De werknemer heeft op dit moment recht op een vast contract wanneer zijn tijdelijke contract langer duurt dan 24 maanden óf de werknemer meer dan drie opeenvolgende tijdelijke contracten heeft gehad zonder de tussenperiode van minimaal zes maanden. In het nieuwe regeerakkoord staat dat de periode van maximaal twee jaar weer verlengd wordt naar drie jaar. De tussenperiode van minimaal zes maanden blijft echter wel gelijk. 
 

Meer berichten