Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

POP3-subsidie voor fysieke investeringen

Provincie Friesland stelt 40% subsidie beschikbaar voor landbouwers die investeren in innovatie en modernisering. De investeringen moeten bijdragen aan de waterkwaliteit en transitie naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf. Zie bijlage ‘Investeringslijst POP3 Fysieke investeringen Water en transitie Friesland’ welke investeringen onder de subsidie vallen.
 

Drie openstellingsrondes

De subsidie heeft een relatief lange openstellingsperiode (4 april t/m 27 oktober). Om te voorkomen dat de eerste aanvragers lang moeten wachten op een beslissing, is de totale periode opgesplitst in drie tranches. Na iedere tranche worden de dan ingediende aanvragen beoordeeld en gerangschikt.
 
Voor de subsidie gelden drie aansluitende openstellingsperioden:
  • 4 april t/m 5 juni 2022
  • 6 juni t/m 1 augustus 2022
  • 2 augustus t/m 27 oktober 2022 

Rangschikking

Aan iedere investering is een aantal punten toegekend (zie de investeringslijst). Bij meerdere investeringen wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal punten. De rangschikking vindt plaats op volgorde van het puntenaantal, waarbij aanvragen met het hoogste puntenaantal het eerst in aanmerking komen.
Na bepaling van het gemiddeld aantal punten krijgen de volgende aanvragers één extra punt:
  • Een samenwerkingsverband van landbouwers
  • Een biologisch, biologisch-dynamisch bedrijf of een bedrijf in omschakeling

Minimaal € 25.000 investeren

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000. Dit betekent dat de subsidiabele kosten minimaal € 25.000 moeten bedragen.

Aanvraag

De subsidieaanvraag verloopt via de site van het ‘Samenwerkingsverband Noord-Nederland’ (SNN). Meer info over de subsidie vindt u in het openstellingsbesluit (zie ook bijlage 1) van de provincie Friesland. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur.

Meer berichten