Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Fosfaatrechten; controle referentiegegevens

geplaatst op 01-09-2016

Onlangs heeft u een brief van RVO ontvangen inzake het vaststellen van uw fosfaatrechten.
 
Controle belangrijk!
Volgens het wetsvoorstel krijgt u op basis van de referentiegegevens op mijn.rvo.nl fosfaatrechten toegekend. Zijn de gegevens niet juist? Dan kunt u de wijzigingen uiterlijk 30 september doorgeven. Hiermee voorkomt u mogelijk een bezwaarprocedure. Punten waarop u bij de controle op moet letten:

 • Aantallen dieren op 2 juli 2015
 • Fosfaatruimte
 • Registratie melkkoeien onder diercategorie 120 (weide- en zoogkoeien)
 • Hogere melkproductie door ‘extra melk’: gevoerd aan kalveren, mastitisgevallen, huisverkoop
 • Extensieve bedrijfsvoering in verband met korting op afroming
 • Uitscharing vee op 2 juli 2015
 • Registratie vleesvee onder diercategorie 101 en 102
 • Nieuw relatienummer RVO
Het goed in beeld brengen van uw eigen situatie, levert u mogelijk extra fosfaatrechten op. Let op: wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw bemestingsplan!   
 
Hulp nodig? 
Voor de controle zijn in ieder geval onderstaande gegevens nodig:
 • Jaaroverzicht 2015 melkfabriek
 • Bemestingsplan 2015
 • Gecombineerde Opgave 2015
 • Beschikking toekenning betalingsrechten 2015
 • Rundveestaat per 2 juli 2015 en geheel 2015 
Wilt u ons inschakelen, dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 september 2016 bericht van u bij voorkeur via de mail: nynke@vanbalenboekhoudburo.nl. Heeft u het bemestingsplan door ons laten opstellen? Dan nemen wij zelf contact met u op.  
 

Meer berichten