Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Steun- en herstelpakket van de overheid

geplaatst op 24-12-2020

Indien u als ondernemer geraakt wordt door de strenge lockdown vanwege de coronacrisis, kunt u gebruikmaken van het steun- en herstelpakket van de overheid. Het kabinet heeft hier op 18 december nog een aantal tegemoetkomingen aan toegevoegd. We zetten de belangrijkste voor u als ondernemer op een rij.

 1. Tegemoetkoming vaste lasten
  Opslag voorraad gesloten detailhandel.  Deze regeling voor mkb-ondernemers is door de overheid uitgebreid met een vergoeding voor de voorraad die door de verplichte sluiting niet meer verkocht kan worden: de opslag voorraad gesloten detailhandel. Deze eenmalige opslag is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%) met een maximum van €20.160. Deze opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten en wordt vanaf de tweede helft van januari 2021 uitbetaald. De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

  Om de tegemoetkoming vaste lasten aan te kunnen vragen moet het omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 minimaal 30% zijn. De TVL staat open tot 30 juni 2021 en kan telkens aangevraagd worden voor een periode van 3 maanden. De TVL over het 4e kwartaal 2020 kan tot 29 januari 2021 aangevraagd worden.
   
 2. NOW-3
  Vanwege de verzwaarde lockdown is het weer mogelijk om de tegemoetkoming in loonkosten (NOW) aan te vragen. Dit kan nog tot en met 27 december. Als de NOW-2 niet aangevraagd is, kunt u als werkgever de periode van de NOW-3 in laten gaan op 1 oktober, 1 november of 1 december. Hierdoor kan er rekening gehouden worden met de periode van de verzwaarde lockdown en kan de subsidie aangevraagd worden voor deze periode.

  Om de NOW-3 aan te kunnen vragen moet er sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20% voor een aaneengesloten periode van 3 maanden.
   
 3. Tozo-3
  Wanneer uw inkomen als zelfstandig ondernemer door de corona-maatregelen zover daalt dat u onder het sociaal minimum komt, kan dit worden aangevuld tot het sociaal minimum. Hiervoor is de Tozo-regeling en deze loopt via de gemeente waar u woont.

  De Tozo-3 regeling loopt van 1 oktober tot 1 april 2021 en kan worden aangevraagd via de site van Bureau Zelfstandigen Fryslan of via de gemeente waar u woont. 
 Vragen of hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met Anja van der Weide.

Meer berichten