Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Derogatie 2022 aanvragen

Wilt u dit jaar nog gebruik maken van derogatie? Dan kunt u t/m 13 december 2022 de derogatievergunning aanvragen. Meer informatie vindt u op de site van RVO:

Voorwaarden 2022:

Algemeen

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten. Misschien vraagt RVO u voor het monitoren om gegevens. RVO kan u ook vragen mee te werken aan metingen in het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na mais op zand- en lössgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • De derogatievergunning is in 2021 NIET ingetrokken.

Mest gebruiken

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest op landbouwgrond wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230-250 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 230-250 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren?
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Gebruikt u een sleepvoetbemester voor Mest waterverdund uitrijden op klei- en veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius.
 • U doet niet mee aan Mest bovengronds uitrijden. Heeft u zich hiervoor aangemeld in 2022, maar heeft u geen mest bovengronds uitgereden? U kunt deze aanmelding intrekken en daarna een derogatievergunning voor 2022 aanvragen.

Landbouwgrond gebruiken

 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september 2022 (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. RVO controleert uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maisteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt. Vanaf 2021 is dit niet meer alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Dit geldt niet alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.

Gegevens bewaren of versturen

 • U verstuurt de Aanvullende gegevens landbouwer (AGL) over 2021 en 2022 op tijd. De AGL over 2021 verstuurt u uiterlijk 13 december 2022. Die over 2022 uiterlijk 31 januari 2023.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium. Hiervoor wordt het Protocol fosfaattoestand bepalen gebruikt. Dit protocol vindt u op de site van RVO.
 • U maakt een bemestingsplan. Dit heeft u uiterlijk 13 december 2022 klaar en bewaart u in uw administratie. 
Doen wij uw bemestingsplan? Dan vragen wij voor u de derogatievergunning aan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw adviseur.

Meer berichten