Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

eHerkenning RVO

 

RVO heeft aangegeven vanaf 1 juli 2014 over te schakelen op een ander systeem voor inloggen: eHerkenning. Ondernemers moeten hiervoor een abonnement afsluiten bij één van de commerciële aanbieders van eHerkenning. Vanaf 2015 zal het ‘eigen’ systeem van RVO met gebruikersnaam en wachtwoord komen te vervallen. De huidige TAN-codes voor ondertekening blijven bestaan. In dit bericht staat wat eHerkenning betekent voor agrariërs.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een door de overheid erkende uniforme wijze van digitale identificatie voor bedrijven. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD voor personen. Het is een systeem om enerzijds de identiteit vast te stellen en anderzijds een middel om vast te stellen of de persoon bevoegd is om de gegevens in te zien en/of te wijzigen (autorisatie).

Betrouwbaarheidsniveaus
Het systeem kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe gevoeliger de opgevraagde en/of te versturen informatie hoe hoger de eisen aan de identificatie en autorisatie zijn. In totaal zijn er vijf betrouwbaarheidsniveaus (EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4). Niveau 4 is bijvoorbeeld nodig voor het bekijken van rechtbankstukken. Met één eHerkenningsmiddel kan worden ingelogd bij verschillende (overheids)instanties.

Met een eHerkenning met een hoger niveau kan ook worden ingelogd bij organisaties waarvoor een lager betrouwbaarheidsniveau is vereist. Andersom is niet mogelijk.

Voor wie?
eHerkenning is bestemd voor ondernemers die informatie willen uitwisselen met de overheid, bijvoorbeeld met gemeentes, provincies en ministeries. Ook de Belastingdienst zal op termijn overschakelen op eHerkenning. De aanvraag  van bijvoorbeeld MIA/Vamil gaat al met behulp van eHerkenning. Voor eHerkenning is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) vereist.

Meerdere KvK-inschrijvingen
eHerkenning is gekoppeld aan een KvK-inschrijving. Heeft een ondernemer meerdere KvK-inschrijvingen, dan moet per inschrijving een eHerkenning worden aangeschaft.

eHerkenning bij RVO
RVO schakelt vanaf 1 juli a.s. over op eHerkenning. Vanaf dat moment worden geen gebruikersnamen en wachtwoorden meer uitgegeven door RVO. RVO streeft ernaar dat per 1 januari 2015 het huidige systeem van gebruikersnaam en wachtwoord geheel komt te vervallen. Het huidige systeem van TAN-codes voor de ondertekening van een melding of aanvraag blijft bestaan. eHerkenning is het systeem om in te loggen, de TAN-codes zijn de elektronische handtekening.

Betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig
Om te kunnen inloggen bij RVO is minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig. Bij dit betrouwbaarheidsniveau wordt ingelogd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een unieke code. Deze unieke code wordt tijdens het inloggen via een sms of token (een apparaatje dat een unieke code genereert) verstrekt.

eHerkenning aanvragen
De komende maanden zullen agrarische ondernemers een abonnement moeten afsluiten bij een erkende eHerkenning-leverancier. Het tarief dat deze leveranciers in rekening brengen, hangt o.a. af van het betrouwbaarheidsniveau dat wordt afgenomen. De jaarkosten van een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH2+ zijn ongeveer € 25 - € 30 excl. BTW en excl. kosten voor sms of token.

Aanbieder eHerkenning
Op dit moment zijn er zes erkende aanbieders van eHerkenning. Dit zijn Z login, Digidentity, CreAim, Quovadis, KPN en Connectis. Deze laatste biedt op dit moment geen betrouwbaarheidscertificaat EH2+ en EH3 aan. Zie voor informatie www.eherkenning.nl.

Reeds bestaande inlog
Diverse ondernemers zullen al via bijv. hun (voer)leverancier gebruik maken van één van deze aanbieders. Dit is geen eHerkenning, maar een methode om in te loggen. Indien eHerkenning bij dezelfde aanbieder wordt afgenomen, dan is het mogelijk om deze login te koppelen aan de eHerkenning. Dit is niet noodzakelijk, maar in veel gevallen wel praktisch. In dat geval kunnen namelijk dezelfde inloggegevens worden gebruikt.

Keuze sms of token
Naast de keuze voor een aanbieder moet ook de keuze worden gemaakt of de ondernemer de unieke code voor het inloggen wil ontvangen via sms of via een token. De meeste aanbieders bieden bij EH2+ alleen de mogelijkheid voor sms. Per verstuurde sms wordt een tarief in rekening gebracht. De aanbieders van token berekenen hiervoor een vast bedrag. Bij relatief weinig inloggen zal sms goedkoper zijn.

KvK-nummer bij RVO bekend?
Bedrijven kunnen alleen eHerkenning aanvragen, indien zij zijn ingeschreven bij de KvK. Indien dit KvK-nummer al bij RVO bekend is, kan het bedrijf zonder problemen direct inloggen bij RVO. Indien het KvK-nummer nog niet bij RVO bekend is, moet deze eerst aan RVO worden doorgegeven.

Dezelfde rechtsvorm
Indien bij de KvK en bij RVO dezelfde rechtsvorm (bijv. eenmanszaak of maatschap) staat geregistreerd dan moet eerst het KvK-nummer worden doorgegeven. Als er daarna wordt ingelogd met eHerkenning kan RVO de koppeling maken tussen het bij RVO geregistreerde bedrijf en de eHerkenning.

Andere rechtsvorm
Indien de rechtsvorm en of te naamstelling bij de KvK anders is als bij RVO (bijv. eenmanszaak bij RVO en maatschap bij KvK) dan zijn er twee opties. In beide situaties zal een volledige bedrijfsoverdracht bij RVO gemeld moeten worden.

Eerst inloggen dan overdragen
Indien eerst met eHerkenning wordt ingelogd dan zal bij RVO een nieuw bedrijf worden aangemaakt, waarbij de gegevens bij de KvK worden opgehaald. Vervolgens moet het ‘oude’ bedrijf volledig worden overgedragen naar het nieuw geregistreerde bedrijf.

Eerst overdragen dan inloggen
Een andere optie is om eerst een bedrijfsoverdracht te melden. Als het nieuwe bedrijf is geregistreerd kan worden ingelogd met eHerkenning.

Adviseurs

Gebruik van inloggegevens klanten
Van Balen Boekhoudburo maakt vaak gebruik van de inloggegevens van onze klanten. Met eHerkenning kan echter bij diverse (overheids)bedrijven worden ingelogd. Om deze reden is het verstrekken van de inloggegevens van eHerkenning aan ons als adviseur ongewenst. Bovendien is inloggen met de eHerkenning van de klant lastig, omdat de unieke code via een sms naar de klant wordt verstuurd of de token in het bezit is van de klant.

Advies: laten machtigen 
Gezien het bovenstaande is ons advies dat een klant ons als adviseur machtigt om zaken bij RVO te verzorgen.

eHerkenning klant niet noodzakelijk
Agrariërs die zelf geen eHerkenning wensen aan te vragen, kunnen nu nog door middel van hun huidige gebruikersnaam en wachtwoord bij RVO een machtiging verstrekken aan ons als adviseur. Hiermee kunnen wij de zaken blijven behartigen. Wel moet dit dan voor 1 januari 2015 zijn geregeld. Dit betekent echter wel dat u als klant zelf geen toegang meer heeft. Wenst de klant wel toegang dan is eHerkenning noodzakelijk.  

Particulieren
Particulieren die bij RVO staan geregistreerd (denk bijv. aan houders van hobbydieren), maken nu gebruik van dezelfde inlogsystematiek als ondernemers. Na afschaffing van het huidige systeem kunnen zij straks alleen maar inloggen met hun DigiD.

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

·         www.eherkenning.nl/bedrijven;

·         www.rvo.nl ([ONDERWERPEN] -> [DIGITAAL INDIENEN] -> [STAPPENPLAN AANVRAGEN EHERKENNING]).  

Bron: Component Agro, 23 juni 2014: eHerkenning ondernemers: wat en voor wie? 

Meer berichten