Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Derogatie 2023 aanvragen

Wilt u dit jaar gebruik maken van derogatie? Dan kunt u t/m 7 april 2023 de derogatievergunning aanvragen. De volledige voorwaarden en informatie vindt u op de site van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/derogatie
 
Voorwaarden 2023 (in hoofdlijnen):
Algemeen
 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten. Misschien vraagt RVO u voor het monitoren om gegevens. RVO kan u ook vragen mee te werken aan metingen in het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na mais op zand- en lössgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • De derogatievergunning is in 2022 NIET ingetrokken.
Mest gebruiken
 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest op landbouwgrond wordt verhoogd van 170 kilogram naar 220-240 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 220-240 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Gebruikt u een sleepvoetbemester voor Mest waterverdund uitrijden op klei- en veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius.
 • U doet niet mee aan Mest bovengronds uitrijden.
Landbouwgrond gebruiken
 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september 2023 (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. RVO controleert uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maisteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Dit geldt niet alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.
Gegevens bewaren of versturen
 • U verstuurt de Aanvullende gegevens landbouwer (AGL) 2023 op tijd (uiterlijk 31 januari 2024).
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium. Hiervoor wordt het Protocol fosfaattoestand bepalen gebruikt. Dit protocol vindt u op de site van RVO.
 • U maakt een bemestingsplan. Dit heeft u uiterlijk 7 april 2023 klaar en bewaart u in uw administratie. 
Doen wij uw bemestingsplan? Dan vragen wij voor u de derogatievergunning aan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw adviseur.
 

Meer berichten