Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Let op bij verkoop jongvee binnen Nederland

Heeft u een melkleverend bedrijf? Dan vragen wij uw aandacht voor het volgende. Onlangs is in het kader van de fosfaatreductieregeling aangegeven dat het jongveegetal versoepeld is. Dit betekent dat u kalveren jonger dan 35 dagen vrij mag afvoeren. Jongvee ouder dan 35 dagen kunt u afvoeren voor dood, slacht en export. Deze afvoer telt dan mee in uw totale aantal GVE’s.
 
Bent u van plan om bijvoorbeeld een (drachtige) pink af te voeren binnen Nederland naar een melkleverend of niet-melkleverend bedrijf? Dan is het jongveegetal WEL van toepassing. In de meeste gevallen wordt dan het jongveegetal de beperkende factor!!
In de praktijk hebben wij gemerkt dat niet alle melkveehouders en veehandelaren hiervan op de hoogte zijn. Wees dus zelf alert bij de verkoop van uw jongvee en bespreek met uw veehandelaar de bestemming van uw jongvee. 
 

Meer berichten