Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Omzetverlies? Vraag TVL aan

Heeft uw bedrijf meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal 2020?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Verwacht u over het derde kwartaal (ook) meer dan 30% omzetverlies? Dan kunt u ook over het 3e kwartaal de tegemoetkoming aanvragen. De regeling is open van 25 juni t/m 20 augustus 2021. U kunt zelf kiezen welke referentieperiode het gunstigst voor u uitpakt.
 

Hoeveel subsidie kunt u verwachten?

De overheid bepaalt de hoogte van de subsidie als volgt.

Subsidie = omzet 2e kwartaal (2019) of omzet 3e kwartaal (2020) x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %
 
Voorbeeld agrarisch bedrijf:
€ 75.000     x     30%*     x      41%     x     100%**     =     € 9.225
 
*   Uitgangspunt is een omzetverlies van 30%
** Het subsidiepercentage is gewijzigd van 85% naar 100%!

Meer weten?

Informatie over de TVL-regeling vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q2-2021. Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag vaste lasten (21%) in het eerste en tweede kwartaal voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. De berichtgeving over deze extra opslag vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q2-2021/opslag-voor-speciale-kosten-land-en-tuinbouw.
 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of Anja van der Weide.
 

Meer berichten