Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Openstelling subsidie: groen-economisch herstelfonds

Bent u agrarisch ondernemer? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een interessante subsidie: het groen-economisch herstelfonds. U kunt de subsidie aanvragen vanaf vandaag tot en met 14 februari 2022. Vandaag is de investeringslijst gepubliceerd (Klik hier voor de PDF).   

Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt 60%. Jonge landbouwers (jonger dan 41 jaar bij de aanvraag) krijgen 75% subsidie. U vraagt voor uw investering minimaal € 25.000 subsidie aan. Er is geen minimaal subsidiebedrag als u werkt met een eenheidsprijs*. U kunt maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen. Vraagt u voor meer investeringen subsidie aan? Dan kunt u voor de investeringen samen dus maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen.

* Voor een aantal investeringen geldt een vaste prijs waarvoor u subsidie kunt aanvragen: eenheidsprijzen. Deze prijzen gelden namelijk voor een hele investering, dus alle kosten die bij de investering horen. Hierbij horen bijvoorbeeld ook kosten voor de installatie of extra materialen. Met de eenheidsprijs berekent u op een gemakkelijke manier de subsidiabele kosten. Zie bijlage voor de lijst met eenheidsprijzen.

Welke investeringen vallen onder de subsidie?

Zie bijlage voor de volledige investeringslijst. Enkele voorbeelden:
  • Elektrische machines/werktuigen (bijv. heftruck)
  • Ecoploeg
  • Plaatsspecifieke spuitmachine
  • Drempelmachine ruggenteelten en greppel/sleuvenfreesmachine
  • Digitale voorzieningen voor weidegang
  • Drones t.b.v. ontwijken nesten weidevogels
  • Potstal
  • Mestvergistingsinstallatie
  • Peilgestuurde drainage

Heeft u eerder subsidie POP3 of POP3 jonge landbouwers ontvangen?

Dan kunt u WEL de subsidie aanvragen.
 

Geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’?

Nee, aan de investeringen zijn punten (duurzaamheidsscore) toegekend. De aanvragen worden aan de hand van de punten gerangschikt op duurzaamheid. De meest duurzame aanvragen komen als eerste in aanmerking.

Meer info: Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw- | RVO.nl | Rijksdienst. Vragen? Neem dan contact op met uw adviseur.

Meer berichten