Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Ecologisch aandachtsgebied

Nu de vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied (EA) bijna ingezaaid worden, ontstaan er veel vragen bij met name akkerbouwers. Vooral als de situatie afwijkt van wat er in de Gecombineerde opgave is doorgegeven. De 3 meest gestelde ragen en antwoorden staan hieronder.

Vanggewas inzaaien
Het vanggewas is op een andere datum ingezaaid dan opgegeven in de Gecombineerde opgave. Moet ik dit melden?

Ja, als het vanggewas er niet minimaal 10 weken na 30 september staat geeft u de gewijzigde inzaaidatum door. In die situatie hebben we de feitelijke inzaaidatum nodig om te kunnen controleren of het vanggewas er 10 weken staat. Het vanggewas moet uiterlijk 30 september zijn ingezaaid. Wilt u de wijziging doorgeven? Pas dan uw Gecombineerde opgave aan en stuur deze opnieuw in. Dit kan tot en met 30 september. Geef de wijziging door voordat u het gewas inzaait.

5%-verplichting
Ik heb meer hectares voor Ecologisch aandachtsgebied opgegeven dan nodig om aan de 5%-verplichting te voldoen. Als ik niet alles inzaai, moet ik dit dan doorgeven?

U hoeft niet door te geven welke percelen u uiteindelijk wel en niet inzet als Ecologisch aandachtsgebied. Als u wel minimaal 5% van uw bouwland als Ecologisch aandachtsgebied inricht met de daarvoor opgegeven percelen, dan heeft dit verder geen gevolgen.

Geen percelen toevoegen
Kan ik nog percelen toevoegen voor het Ecologisch aandachtsgebied?

Nee, na de kortingsperiode kan dat niet meer. U mag dus geen andere nieuwe percelen inzetten voor Ecologisch aandachtsgebied dan de percelen die u in de aanvraag heeft opgegeven.
 

Meer berichten