Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Mais op zandgrond uiterlijk 15 februari melden

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan bent u verplicht de betreffende percelen uiterlijk 15 februari te melden bij RVO. Als de percelen niet tijdig gemeld zijn, is maisteelt niet toegestaan. U mag deze percelen pas bemesten met drijfmest en zuiveringsslib vanaf 15 maart.

Meer informatie vindt u via deze link:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/maispercelen-op-zand-en-lossgrond-melden

Heeft u ons gemachtigd voor RVO? Dan kunnen wij de melding voor u verzorgen. Neem dan tijdig contact met ons op.
 

Meer berichten