Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Definitieve aanvraag GLB-vergoeding en doel 2024: gaat u voor goud, zilver, brons of alleen basispremie?

Definitieve aanvraag GLB-vergoeding uiterlijk 30 november
In de periode 15 oktober tot en met 30 november moet de Gecombineerde Opgave 2023 nogmaals definitief bij RVO worden ingediend. Hebben wij u Gecombineerde Opgave in 2023 ingediend? Dan regelen wij dit voor u.
Wat verandert er (o.a.) in 2024?
 
Eco-activiteiten:
- Strengere ‘instapeis’: om voor de eco-premie in aanmerking te komen, dient een minimaal aantal
punten per thema (klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit) behaald te worden. Op het thema biodiversiteit dient u meer punten te behalen. Wij hebben dit doorgerekend. Conclusie: zonder weidegang is het een uitdaging om de instapeis te halen. Dit betekent dat dan alleen de basispremie uitbetaald wordt!

- Wijziging weidegang: de activiteiten ‘overdag weiden’ en ‘dag en nacht weiden’ worden vervangen door 2 categorieën:
            1. Weiden categorie 1 => tenminste 1.500 uur
            2. Weiden categorie 2 => tenminste 2.500 uur
GEEN voorwaarden periode en uren per dag
Voor verlengde weidegang heeft u vanaf 2024 een verklaring van een certificerende instantie nodig.
U moet zich hiervoor aanmelden. Meer informatie volgt nog.

- Nieuw: precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie

Kijk op https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/glb-2024 voor meer informatie.
Aanmelden voor GLB-vergoeding 2024 in periode 1 maart t/m 15 mei
U geeft in deze periode de percelen én de eco-activiteiten op.

 

Meer berichten