Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Mestproductie melkkoeien op basis van geproduceerde melk

Binnen de ‘Meststoffenwet’ moet de (stikstof- en) fosfaatproductie van melkkoeien formeel bepaald worden op basis van de melkproductie in het betreffende kalenderjaar. Bij controle ging RVO/NVWA echter meestal uit van de aan de zuivelonderneming afgeleverde melk. Het lijkt erop dat RVO haar standpunt heeft aangescherpt conform de wettelijke voorwaarden. Zie bijlage voor meer informatie.

Meer berichten