Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

info OZB / ondernemersfonds Súdwest Fryslân

geplaatst op 22-03-2016

De OZB-aanslag voor de categorie niet-woningen van de gemeente Súdwest-Fryslân is dit jaar ruim hoger dan vorig jaar. Naast de forse verhoging van de belastingtarieven 2016 is er een opslag voor het ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.
 
De opbrengst van deze opslag gaat als subsidie naar het ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. De hoogte van de opslag voor het ondernemersfonds bedraagt € 60,- per € 100.000,- WOZ-waarde. De eigenaren van niet-woningen betalen € 33,- per € 100.000,- WOZ-waarde en de gebruikers van niet-woningen betalen € 27,- per € 100.000,- WOZ-waarde.
 
Door de inzet van de drie LTO Noord afdelingen in Súdwest-Fryslân kunnen agrarische bedrijven gebruik maken van een retributieregeling. Dit betekent dat agrariërs de opslag voor het ondernemersfonds 100% terug kunnen vragen. Agrariërs moeten de retributie zelf aanvragen. Na de bezwaarperiode boekt de gemeente in april de subsidie over naar het ondernemersfonds. Vanaf dat moment kunnen agrariërs via de website www.ondernemersfondsswf.nl onder ‘retributie’ de opslag terugvragen. Na het invullen van de aanslagnummers en enkele aanvullende gegevens wordt het geld automatisch overgemaakt. Retributie kan alleen worden aangevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd.
 

Meer berichten