Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Wijzigingen vanggewassen niet doorgeven

Bedrijven die (een deel van) de vergroeningseisen invullen met vanggewassen hebben dit opgegeven met de Gecombineerde Opgave. Per perceel moest aangegeven worden of er een vanggewas geteeld gaat worden, het soort vanggewas en de geplande zaaidatum. Het wijzigen van het soort vanggewas (mengsel) of de zaaidatum is toegestaan. Deze wijzigingen moeten in de eigen administratie worden opgenomen. Het is niet toegestaan van perceel te veranderen.

Veel bedrijven hebben bij meer percelen een EA (ecologisch aandachtsgebied)-vanggewas ingevuld dan hun verplichting is. Is bij een perceel een EA-vanggewas ingevuld, maar wordt deze uiteindelijk niet geteeld, dan hoeft dit ook niet gemeld te worden. Dit heeft geen gevolgen voor de vergroeningspremie, mits in totaal maar aan de EA-eisen wordt voldaan.

Het is niet mogelijk een vanggewas (ten behoeve van de vergroegingseis) te telen op percelen, waarop bij de GO geen EA–vanggewas is opgegeven.

Meer berichten