Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Gecombineerde Opgave 2022

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Gecombineerde Opgave. Een belangrijke opgave, omdat diverse regelingen gerelateerd zijn aan de grond die u opgeeft bij RVO zoals de grondgebondenheidseis en de mestplaatsingsruimte. Ons advies: breng tijdig in beeld of u over voldoende grond beschikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u hier nog op anticiperen.
 

Extra aandacht voor:

 1. BGT*-grenzen
  Vanaf dit jaar gelden nieuwe topografische grenzen van uw percelen. In ‘Mijn percelen’ zijn deze grenzen nu (op basis van actuele en scherpere luchtfoto’s) zichtbaar. Wijken ze af van de juiste grenzen? Pas dan uw intekening aan. Kijk voor meer info en instructies op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/alles-over-percelen-registreren
    *Link: Basisregistratie Grootschalige Topografie
   
 2. Overgangsregeling fosfaatindicator:
  Zijn uw grondmonsters vóór 31 december 2020 gestoken? Dan kunt u dankzij een overgangsregeling kiezen welke fosfaatindicator het gunstigst voor u uitpakt:
  • het oude PAL-/PW-getal
  • het P-PAE-getal** in combinatie met PAL-getal
   Doen wij uw Gecombineerde Opgave? Dan controleren wij welke fosfaatindicator voor u het gunstigst is. Let op: grondmonsters na 31 december 2020 vallen niet onder de overgangsregeling. Advies: laat geen fosfaatruimte onbenut!
   ** P-PAE staat gelijk aan P-CaCl2 (eenheid: mg P/kg)
 

Andere aandachtspunten zijn:

 • Zijn alle grondanalyses nog geldig? Zo niet, dan zo spoedig mogelijk laten bemonsteren.
 • Is uw nummer bij Kamer van Koophandel gewijzigd? Regel zo spoedig mogelijk een nieuwe e-herkenning. Anders kunt u geen opgave doen! 
 • Landbouw als hoofdactiviteit verplicht voor uitbetaling betalingsrechten => let op registratie bij Kamer van Koophandel
 • Is de landbouwtak een nevenactiviteit op uw bedrijf? Dan is een accountantsverklaring verplicht.
 • Huur/verhuur en ruil grond => overdracht betalingsrechten (uiterlijk 15 mei).
 • Heeft u meer grond dan betalingsrechten? Overweeg dan om betalingsrechten te kopen/huren.
 • Vergroeningseisen (o.a. blijvend en tijdelijk grasland) => volgteelten
 • Fosfaatdifferentiatie
 • Stikstofdifferentiatie uiterlijk 15 mei indienen
 • Toeslag jonge landbouwers, Nationale Reserve en agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
 • Definitie natuurterrein
 • Uiterlijk 15 mei indienen bij RVO 

Hulp nodig? Uiterlijk 30 maart reactie

Wij kunnen u ondersteunen bij het invullen van de Gecombineerde Opgave (uurtarief € 77,50 excl. BTW). Wilt u gebruik maken van onze diensten, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 maart 2022 bericht van u. Hebben wij uw Gecombineerde Opgave vorig jaar opgesteld? Dan nemen wij zelf contact met u op.
 
Graag meenemen/aanleveren voor Gecombineerde Opgave:
 • Alleen als u ons niet heeft gemachtigd bij RVO: inlogcodes eHerkenning, TAN-codes, mobiele telefoon of de ‘token’.<>
 • Definitief bemestingsplan 2021 en prognose bemestingsplan 2022 inclusief de grondanalyses met bijbehorende perceelskaarten. Hebben wij uw bemestingsplan opgesteld? Dan hoeft u dit uiteraard niet mee te nemen.

Meer berichten