Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Aanslag OZB en teruggave ondernemersfonds

Onlangs heeft u de aanslag onroerendzaakbelasting van uw gemeente ontvangen. Hierop staat de WOZ-waarde van uw bedrijf vermeld. Voor het opstellen van de jaarrekening hebben wij een specificatie van deze WOZ-waarde nodig. Wilt u deze opvragen bij de gemeente en inleveren bij uw boekhouding? Ons advies is om de waarden van de onroerende zaken te controleren. Zijn ze niet realistisch? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Er zijn adviesbureaus die gratis bezwaar maken. Als het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente de kosten. Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, betaalt het adviesbureau zelf de kosten (no cure no pay).

Ondernemersfonds terugvragen

In een aantal gemeenten betalen ondernemers een opslag aan de gemeente voor het ondernemersfonds. Agrarische bedrijven kunnen deze opslag terugvragen (retributie). Hiervoor heeft u onder andere het aanslagnummer van de WOZ-beschikking nodig. Bij ons zijn de volgende gemeenten bekend waarbij dit speelt: Mogelijk is dit ook van toepassing in uw gemeente. Informeer bij de gemeente zelf of kijk op de website.

 

Let op bij terugvragen:

Indien u zowel eigenaar als gebruiker bent van de gebouwen, dient u het formulier tweemaal in te vullen: zowel voor het eigenaarsgedeelte als voor het gebruikersgedeelte.
De eigenaren van niet-woningen betalen € 33 per € 100.000 WOZ-waarde en de gebruikers van niet-woningen betalen € 27 per € 100.000 WOZ-waarde. In totaal bedraagt de retributie dan € 60 per € 100.000 (tarieven van 2020). Retributie kan alleen worden aangevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd.
 

Meer berichten