Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Subsidie Fysieke investeringen-Fryslan 2018


Provincie Friesland stelt 40% subsidie beschikbaar voor landbouwers die investeren in innovatie en modernisering. Draagt uw investering in machines en/of installaties bij aan verbetering van milieu, klimaat, volksgezondheid en biodiversiteit? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Zie bijlage ‘Investeringslijst POP3 Friesland’ welke investeringen onder de subsidie vallen. De aanvraag mag betrekking hebben op meerdere investeringen. De bijlage kunt u opvragen bij ons kantoor.
 
Rangschikking
Tot uiterlijk 15 januari 2019 kunt u de subsidie aanvragen. Aan iedere investering is een aantal punten toegekend (zie de investeringslijst). Bij meerdere investeringen wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal punten. De rangschikking vindt plaats op volgorde van het puntenaantal, waarbij aanvragen met het hoogste puntenaantal het eerst in aanmerking komen. Het totale beschikbare budget is € 2.000.000.
   
Minimaal € 25.000 investeren
De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000. Dit betekent dat de subsidiabele kosten minimaal € 25.000 moeten bedragen.
 
Let op:
  • u mag geen verplichtingen aangaan voordat u een beschikking heeft
  • per investering dienen drie offertes opgevraagd te worden
  • binnen een jaar na beschikking dient de aanvraag te worden vastgesteld. 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur.

Meer berichten