Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Rapporteer vóór 1 december 2023 voor de Informatieplicht Energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas? Dan moet u dit vóór 1 december 2023 rapporteren aan RVO. Bedrijven die eerder een rapportage hebben ingediend, hebben bijgaande brief van RVO ontvangen.
In deze brief en op https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023 vindt u meer informatie over de energiebesparingsplicht.
De meldingsplicht wordt momenteel uitvoerig gecontroleerd. Iedere gemeente of omgevingsdienst die een milieucontrole uitvoert heeft energieverbruik en de meldingsplicht hoog op de agenda staan. Let op: het gaat om het totale verbruik. Ook gebruik van eigen opgewekte energie dient te worden meegenomen in het totaalverbruik! 
 

Meer berichten