Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Rapportage informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas? Dan geldt voor u de ‘informatieplicht energiebesparing’. Dit houdt in dat u uiterlijk 1 juli 2019 bij RVO rapporteert welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen (bijv. frequentieregelaar op vacuümpomp) of wanneer u van plan bent deze te nemen. Het totaaloverzicht van de maatregelen staat op de website van RVO:https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen.
 
Wat gebeurt er als u niet tijdig rapporteert?
Bij het niet voldoen aan de rapportage ‘informatieplicht energiebesparing’ of het niet voldoen aan de energiebesparende maatregelen van de lijst, kan er een dwangsom opgelegd worden vanaf €1.000 per week per overtreding. Handhaving van de ‘informatieplicht energiebesparing’ vindt plaats door de omgevingsdienst (o.a. FUMO) of door de gemeente.
 
Hulp nodig?
Wij kunnen ondersteuning bieden bij het samenstellen van de rapportage ‘informatieplicht energiebesparing’ (uurtarief €77,50 excl. BTW). Wilt u gebruik maken van onze diensten, dan ontvangen wij graag uiterlijk 10 juni 2019 bericht van u.  

Meer berichten