Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Tweede ronde: subsidie Fysieke investeringen (POP3)

Net als in 2018/2019 stelt Provincie Friesland 40% subsidie beschikbaar voor landbouwers die investeren in innovatie en modernisering. De aanvraag mag betrekking hebben op meerdere investeringen.  
Waarvoor kun je subsidie krijgen?
 • Machine voor mechanische onkruidbestrijding c.q. loofbewerking
 • Investeringen voor niet-kerende grondbewerking
 • Investeringen in precisielandbouw
 • Investeringen ten behoeve van voederwinning
 • En andere investeringen (ten behoeve van o.a. bodemverdichting, GBM-reducerende maatregelen en weidegang) zoals opgenomen in de bijlage bij het openstellingsbesluit (zie bijlage)
Aanvraag uiterlijk 14 juni 2019

Tot uiterlijk 14 juni 2019 kunt u de subsidie aanvragen. Het totale beschikbare budget is € 2.140.000.

Wat zijn de voorwaarden? (dikgedrukte tekst is gewijzigd ten opzichte van de eerste openstellingsronde)
 • Aan iedere investering is een aantal punten toegekend. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie (zie bijlage). Bij meerdere investeringen wordt de score bepaald door de categorie waarvoor de meeste subsidie wordt aangevraagd.
 • Hoogte van de subsidie is minimaal € 10.000, dus minimaal investeringsbedrag: € 25.000
 • De maximale subsidie is € 60.000 per aanvraag, dus maximaal gesubsidieerd investeringsbedrag: € 150.000
 • De hoogte van de kosten per investering is minimaal € 5.000
 • Per landbouwbedrijf kan je één keer subsidie aanvragen
 • Voor het indienen van de aanvraag mag je nog geen verplichtingen zijn aangegaan
 • Een verzoek tot vaststelling van de subsidie moet binnen één jaar na de datum van de subsidiebeschikking zijn ingediend
Meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur.

Meer berichten