Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Teruggave accijns op voorraad brandstof tot uiterlijk 8 april

Heeft u op 1 april 2022 een voorraad brandstof? Dan kunt u tot uiterlijk 8 april 2022 accijns terugvragen. Voor diesel is de accijnsverlaging 11,1 cent per liter. Voor benzine is dat 17,3 cent en bij autogas 4,1 cent.

Rekenvoorbeeld: 1.000 liter diesel op voorraad * € 0,111 = € 111,-

Voorwaarden voor teruggave
Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:
  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
  • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk. 
  • Als een telwerk ontbreekt, legt u vast hoe u de voorraad bepaald hebt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een peilstok. Maak hier foto's van en bewaar die in uw administratie.
U krijgt alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen. Meer hierover leest u in het Handboek accijns, hst. 50.20.00, paragraaf 2.7 
Bewaar alle gegevens en bewijzen in uw administratie.
 
De aanvraagprocedure vindt u hier: https://mijndouane.belastingdienst.nl/GTService/#/inloggen. Om in te loggen heb je minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. Ook is het mogelijk in te loggen via Digid (eenmanszaken). Kies bij reden bij het teruggaveverzoek: ‘Teruggaaf op grond van artikel 84b WA’.
 
LET OP: Wij kunnen deze aanvraag niet voor u verzorgen, omdat wij niet gemachtigd kunnen worden voor ‘MijnDouane’. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Roelof van der Veen.

Meer berichten