Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

VVO's uiterlijk 31 december 2016 regelen

 
Check mestverwerkingsplicht
Heeft u in 2016 een fosfaatoverschot? Grote kans dat u verplicht bent om een deel van uw mest te laten verwerken. Misschien heeft u alle afgevoerde mest (let op: het volledige fosfaatoverschot) via een regionale mestafzetovereenkomst (RMO) geregeld. Dan hoeft u niets te doen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de meest voor de hand liggende mogelijkheid een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) af te sluiten.
Het is ook mogelijk dat u geen mest heeft afgevoerd, maar toch een verwerkingsplicht heeft. Ook dan is een VVO verplicht. Tot uiterlijk 31 december 2016 heeft u nog de mogelijkheid om deze VVO’s af te sluiten. Let op: de VVO’s dient u ook uiterlijk 31 december 2016 bij RVO te melden.
 
Vragen hierover? Neem dan contact op met degene die uw bemestingsplan verzorgt.
 

Meer berichten