Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Omzetverlies? Vraag TVL aan (maart 2021)

Heeft uw bedrijf meer dan 30% omzetverlies in het 1e kwartaal van 2021 vergeleken met het 1e kwartaal van 2019?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Verwacht u over het tweede kwartaal (ook) meer dan 30% omzetverlies? Dan kunt u ook over het 2e kwartaal de tegemoetkoming aanvragen.
 

Hoeveel subsidie kunt u verwachten?

De overheid bepaalt de hoogte van de subsidie als volgt:
 
Subsidie = normale omzet (1e kwartaal) x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %
 
Voorbeeld agrarisch bedrijf:
€ 75.000 x 30% x 41% x 85%* = € 7.841

 
* Het subsidiepercentage is gewijzigd van 50% naar 85%. Dit ligt nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie. RVO rekent in de proefberekening nog met 50%.
 

Meer weten?

Informatie over de TVL-regeling vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q1-2021. Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag vaste lasten (21%) in het eerste en tweede kwartaal voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. De berichtgeving over deze extra opslag vindt u hier.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of onze collega Anja van der Weide.

Meer berichten