Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Controle gegevens fosfaatreductieregeling 2017

Controle gegevens fosfaatreductieregeling 2017

Tijdens het invullen van de Gecombineerde Opgave hebben wij gemerkt dat een aantal melkveehouders nog niet volledig op de hoogte is van de fosfaatreductieregeling 2017. Los van de recente uitspraken van de rechtbank over de fosfaatregeling willen u informeren over het controleren van de gegevens.

Veel antwoorden op vragen kunt u vinden in de actuele informatie over het fosfaatreductieplan gepubliceerd door ZuivelNL. Een melkleverend bedrijf krijgt een referentieaantal toegewezen gebaseerd op het aantal (vrouwelijke) GVE’s dat op 2 juli 2015 op het bedrijf geregistreerd stond in I&R (min 4% voor niet grondgebonden melkveebedrijven).

U kunt uw gegevens als volgt controleren:

1.Controleer Z-net of melkweb

De referentie is direct gebaseerd op de registratie in I&R op 2 juli 2015 (23.59 uur). In de webapplicatie over het fosfaatreductieplan, te bereiken via het informatiesysteem van de zuivelonderneming (melkweb of Z-net), is het referentieaantal vermeld en staat geregistreerd of uw bedrijf grondgebonden is.

2.Check eventueel GVE-overzicht CRV
U kunt uw GVE-overzicht en het verwachte verloop van uw veestapel checken op CRV. In het menu kiest u voor CRV Mineraal *NIEUW* en vervolgens GVE-overzicht. Let op: deze aantallen komen niet altijd overeen met de I&R-gegevens.  De gegevens op het portaal van ZuivelNL zijn leidend.

3.Onjuiste uitgangspunten? Zienswijze indienen
De gegevens van I&R zijn leidend: advies is om te onderzoeken waardoor verschil veroorzaakt wordt en eventueel een zienswijze in te dienen via Mijn RVO en/of antwoordformulier ZuivelNL in te vullen.

Aandachtspunten:

1.Voorkom boete
Tijdig monitoren is van belang. De doelstelling overschrijden met 0,1 gve kan resulteren in een hoge boete. Let op: de boete wordt berekend over het verschil in gve’s ten opzichte van gve’s per 2 juli 2015 en niet over het doelstellingsaantal.

2.Het gaat om gemiddelde dieraantallen per maand: vroeg runderen afvoeren  
Wanneer je pas op 1 van de laatste dagen van de maand het aantal gve’s reduceert met het gestelde verminderingspercentage, zal het doelstellingsaantal niet worden behaald. Start dus vroegtijdig met de afvoer van runderen.

3.Reductie runderen vertraagd zichtbaar in I&R systeem!
De reductie is pas geldig zodra in het Identificatie & Registratie systeem (I&R systeem) zichtbaar is dat een dier is afgevoerd. U moet er dus rekening mee te houden dat de reductie met enige vertraging aangetoond wordt in het I&R-systeem. Wacht dus niet tot het laatste moment met doorgeven!

Meer berichten