Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Aanleveren brief Belastingdienst met QR-code

U krijgt regelmatig brieven van de Belastingdienst met een QR-code waarmee u ons kunt machtigen. Binnenkort is dat weer het geval, maar de nieuwe machtigingscode vervangt de eerder afgegeven machtigingen en loopt door. Dan ontvangt u deze brief dus niet ieder jaar opnieuw.

Waar is de machtiging voor?

Met deze doorlopende machtiging hebben wij toegang tot de bij de Belastingdienst bekende gegevens voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast ontvangen wij een kopie van de opgelegde aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet en toeslagen.

Tijdig activeren

Op de brief staat een datum vermeld wanneer de machtigingscode geactiveerd dient te zijn. Wilt u deze daarom zo spoedig mogelijk toesturen? U kunt de brief met QR-code mailen naar via@vanbalenboekhoudburo.nl. Verzendt u liever per post?
Dan graag sturen naar:

Van Balen Boekhoudburo BV,
t.a.v. VIA
Hegedyk 16
9026 BB Jellum.

Uiteraard kunt u deze brief ook bij ons op kantoor afgeven.

 Bij vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Meer berichten